Klinická logopedie Praha: jsme tu pro nejmenší

Bohužel momentálně na tento obor neobjednáváme nové pacienty z důvodů zcela naplněných kapacit.

Našim klientům nabízíme komplexní péči v oblasti klinické logopedie. Soukromá klinika ATODA Medical je tu pro ty nejmenší. Specializujeme se nejen na děti mluvící česky, ale také na bilingvní děti, pro které jsou typické jazykové interference, tedy vzájemné prolínání jazykových jevů. Při bilingvní výchově je tento jev charakteristický a často pomohou pouhá logopedická cvičení pro děti.

Pokud vaše dítě nemluví včas a správně, je důležité začít s logopedickou terapií zavčasu. Níže se dočtete, kdy je vhodné navštívit logopeda a konzultovat s ním poruchy řeči.

VELMI KRÁTKÁ ČEKACÍ DOBA
VELMI KRÁTKÁ ČEKACÍ DOBA
<p>Objednání na přesný čas – Žádné čekání</p>

Objednání na přesný čas – Žádné čekání

<p>Lékaři mají dostatek času se vám věnovat</p>

Lékaři mají dostatek času se vám věnovat

Příjemné domácí prostředí
Příjemné domácí prostředí

 

Čemu se bude věnovat s vaším dítětem klinický logoped (Praha)

Vývojové vady či poruchy a následná logopedická cvičení pro děti lze rozdělit do několika věkových období pro děti před 2. rokem života, ve 3 a 4 letech, mezi 4. a 5. rokem a po 5. roce.

Pokud je děťátku méně než 2 roky a obtížně přijímá potravu, dělá mu problémy polykání či kousání, je vhodné domluvit si konzultaci s dětským logopedem.

Ve 3 letech by dítě mělo již tvořit dvouslovná spojení. Pokud dítěti nedokážete rozumět, zadrhává se nebo si nevytvořilo dostatečnou slovní zásobu, může se jednat například o opožděný vývoj řeči nebo vývojovou dysfázii. I pro tyto děti existují logopedická cvičení, která mohou odstranit při včasných terapiích veškeré vady a naučit dítě vyslovovat správně hlásky K,H,G,CH.

Mezi 4. - 5. rokem byste se měli pozastavit nad tím, pokud dítě nevyslovuje některé hlásky správně nebo užívá špatný slovosled. Děje se tak zejména u interdentálního tvoření hlásek, běžně známém pod pojmem “ráčkování”. Pokud si dítě šlape na jazyk, či má problém s artikulací a neměkčí (problematické jsou pro něj hlásky L, R, Č,Š,Ž, Ď,Ť,Ň, Bě, Pě), je třeba k nápravě vyhledat odbornou pomoc.

Po 5. roce by dítě ideálně nemělo mít problémy s “ráčkováním”, ani s měkčením hlásek (Ť, Ď) nebo sykavkami (Č, Š, Ž a C, S, Z).

 

Logopedie pro děti, která pomůže zvládnout výslovnost všech hlásek

Pokud si nejste jisti, zda vaše dítě potřebuje navštěvovat klinickou logopedii, není nic jednoduššího, než si u nás domluvit návštěvu a poradit se se specialistou.

Odborná pomoc v podobě logopedické péče je na místě zejména v okamžiku, kdy se dítě trápí s výslovností jakékoliv hlásky. Pomůžeme s dyslexií (vadou výslovnosti), s opožděným vývojem řeči, s vývojovou dysfázií, koktavostí i dalšími řečovými obtížemi, jako jsou rozštěpové vady či mutismus.

Bohužel rodiče a pedagogové častokrát nedokážou správně posoudit vady řeči a dochází tak mnohdy k zbytečně pozdnímu zahájení logopedické péče a cvičení.

 

Dětská logopedie Praha, která přijímá nové klienty

Věříme, že logopedie s úsměvem v ATODA Medical Praha 7 pomůže všem dětem. V ATODA Medical přijímáme nové klienty a věnujeme jim nadstandardní péči. Logoped se bude vám a vašemu dítěti plně věnovat klasickou formou, online konzultace nedokáží totiž mnohdy řešit všechna vaše přání a aplikovat preferovaný typ péče.

Celá sezení jsou koncipována tak, aby nebyla pro děti utrpením, ale spíše zábavnou a hravou formou.

Objednejte se ještě dnes

Chci objednat k lékaři
Recepce
oh +420 277 003 100
oh PO - PÁ 8:00 - 19:00