Dětská psychiatrie: s čím vám můžeme pomoci

Bohužel momentálně na tento obor neobjednáváme pacienty z důvodů zcela naplněných kapacit.

Pomáháme dětem a dorostu od 3 do 18 let věku téměř se všemi potížemi z pedopsychiatrické oblasti. Dětská a adolescentní psychiatrie řeší například ADHD syndrom a fobie či sebepoškozování, ale také všechny možné poruchy:

  • poruchy autistického spektra,
  • tikové poruchy,
  • afektivní poruchy,
  • poruchy chování a emocí,
  • poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie.

S širokým spektrem problémů pomůžeme chlapcům i dívkám, u kterých vyvolali potíže genetické, sociální či výchovné faktory.

 

Dětský psychiatr řeší také deprese či sexuální zneužívání

Oddělení psychiatrie pro děti v ATODA Medical se věnuje taktéž dětem s depresemi a kromě výše zmíněných psychických poruch se zabývá také týráním, sexuálním zneužíváním a zanedbáváním dětí a dospívajících.

Dětská a dorostová psychiatrie je jedním z oborů, kde nám nestačí být dobrým pomocníkem, chceme být tím nejlepším. Některé projevy se vyvíjí již v dětství, jiné se naplno projeví až v dospělosti. V období dospívání často vyjadřují zejména menší děti problémy zcela odlišně a jen ztěžka o potížích hovoří či je obtížně dávají najevo jiným způsobem. Často si pak děti stěžují na somatické potíže (bolest bříška, hlavy či únava), nebo se rapidně zhoršuje jejich chování.

 

VELMI KRÁTKÁ ČEKACÍ DOBA
VELMI KRÁTKÁ ČEKACÍ DOBA
<p>Objednání na přesný čas – Žádné čekání</p>

Objednání na přesný čas – Žádné čekání

<p>Lékaři mají dostatek času se vám věnovat</p>

Lékaři mají dostatek času se vám věnovat

Příjemné domácí prostředí
Příjemné domácí prostředí

 

Je v pořádku, že na to nestačíte: pomůže dětská psychiatrie (Praha)

Pedopsychiatrie Praha v ATODA Medical se snaží rodičům vysvětlit, že není nic špatného, když vyhledají pomoc odborníka a neřeší vše jen v soukromí. Naopak, svým dětem mohou pomoci mnohdy jen tímto způsobem. Jen odborná pomoc dokáže vyřešit závažné psychické problémy.

Velmi častým závažným psychiatrickým onemocněním u dětí a dospívajících bývají poruchy příjmu potravy, které mnohdy končí předčasným úmrtím. Poruchy příjmu potravy se mohou radikálně podepsat na dospívajícím člověku, přičemž s některými závažnými metabolickými následky může člověk bojovat po zbytek svého života (porucha menstruačního cyklu a štítné žlázy, osteoporóza, výjimkou nejsou ani poruchy imunity a termoregulace či problémy s kazivostí zubů a lámavostí nehtů i vlasů).

 

Dětský psychiatr (Praha) s velmi krátkou čekací dobou

Ambulance a dětská psychiatrická nemocnice v Praze často nabízí pacientům nesmyslné čekací lhůty a termíny. Pokud jste kontaktovali zařízení (např. psychiatrie Motol, nemocnice Krč, Thomayerova nemocnice, Bohnice, apod.) a nechcete dlouho čekat, kontaktujte nás ATODA Medical. V naší soukromé klinice získáte tu nejlepší rodinnou i individuální péči.

Nenechte poruchy a nemoci zasáhnout do vývoje dětí a vyhněte se celoživotním následkům!

MUDr. Fabienne Kosová

dětský psychiatr

Vzdělání: Absolvovala 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1991. V letech 1993 – 96 složila státní zkoušku z elektroencefalografie a atestaci z oboru neurologie. Má zakončený kurz Krizové intervence a hypnózy. Od roku 2012 má atestaci z Psychiatrie dětí a dorostu.

Praxe: Po zakončení studia nastoupila jako neurolog do nemocnice v Kralupech nad Vltavou, později pracovala v Praze ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Působila v ambulanci Sananimu a Drop-inu, kde měla možnost se seznámit s drogovou problematikou.Od roku 2007 pracuje jako pedopsychiatr v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech, a to jak v její lůžkové, tak i ambulantní části. Od roku 2015 zde působí ve funkci primáře a zástupce ředitele.  Ambulantně se věnuje dětem a dorostu od 3 do 18 let věku s obtížemi prakticky z celé pedopsychiatrické oblasti - např. ADHD sy, Poruchy autistického spektra, Tikové poruchy, Fobie, Afektivní poruchy, Sebepoškozování, Poruchy chování a emocí, poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie.

Významné diplomy ke stažení: Česká lékařská komora - licence, Diplom o specializaci.

  

Jazyky:  

Mgr. Matějková Monika

dětský psycholog

Jsem psycholog s psychoterapeutickým vzděláním. Věnuji se zejména dětské klientele poradenství, psychoterapie a diagnostika. A s tím souvisí i práce s rodinou, jako systémem, tedy i poradenství rodičům, rodině například při složitých situacích v rodině (rozvod, onemocnění, úmrtí...). Věřím, že rodina je systém a jako s takovým se s ní musí i pracovat. Současně věřím, že velmi důležitá je i edukace o konkrétním psychickém onemocnění, proto nabízím i tyto konzultace zejména pro rodiče.

Mám vystudovanou vysokou školu jednooborové psychologie (část jsem studovala na Finské univerzitě, část v Praze), pětiletý terapeutický výcvik ve směru daseinsanalýza. Jsem zařazena v předatestační přípravě. Pracovala jsem jako dětský psycholog v dětské psychiatrické nemocnici Louny a následně v psychiatrické nemocnici Bohnice.

Jazyky:  

Objednejte se ještě dnes

Chci objednat k lékaři
Recepce
oh +420 277 003 100
oh PO - PÁ 8:00 - 19:00