Psychologická poradna Praha 7 (psycholog) - psychologie

Obor, který se zaměřuje na studium lidského chování, stejně jako na mentální, ale i tělesné procesy. A to včetně jejich vzájemných vztahů. Nejen klinický psycholog je vám v ATODA Medical k službám, ať máte jakýkoliv problém tohoto rázu. Nabízíme i klinickou psychologii a psychoterapie:

Náš špičkový psycholog Praha je zde i pro vás

Zlepšete svou lidskou spokojenost, zlepšete své zdraví, ale i kvalitu života. Všechno toto a mnohem více dokáže zajistit zkušený psycholog, kterého v ATODA Medical můžete navštívit.

Psychologická poradna Praha vám pomůže s jakýmkoliv problémem

Je jedno jakého zaměření je váš konkrétní problém. Psychologická poradna Praha se zkušeným týmem je zde proto, aby váš problém vyslechla a zahájila terapii, která povede k jeho eliminaci a zlepšení vašeho života.

Špičkové psychologické poradenství

Získané poznatky od našich pacientů se vždy snažíme vyhodnotit tak, abychom jim následně pomohli a zlepšili kvalitu jejich životů. Jak dokládají pacienti, naše psychologické poradenství skutečně funguje velmi dobře.

Psychologické vyšetření realizujeme i u vás

Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně. A to ať už přijde s konkrétním problémem nebo potřebuje komplexní psychologické vyšetření. Neváhejte a domluvte si telefonicky termín návštěvy i vy.

Psychologie na naší klinice Praha 7 pomůže i vám

Ať už máte jakýkoliv problém psychického rázu, psychologie je zde i pro vás. Můžete přijít kdykoliv během našich ordinačních hodin nebo se k některému z našich specialistů telefonicky objednejte.

PhDr. Miroslava Benešová (koučing)

Psychologie

Kvalifikace: Atestace v oboru klinická psychologie a funkční specializace se zaměřením na psychoterapii. Jednooborová klinická psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze, postgraduální studium lékařské psychologie na 1. lékařské fakultě UK, aktuálně výcvik v Psychoterapii zaměřené na přenos a protipřenos v psychoterapii.

Certifikace: sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na klienta C. R. Rogerse, výcvik zaměřený na Bodyterapii, Executive koučování, Somatické koučování, kurzy aplikované psychologie a diagnostiky, Rorschachova metoda, operacionální diagnostiky osobnosti OPD-II, diferenciální diagnostiky pro klinické psychology, tématicko-apercepční test v klinické praxi, práce s rodinou, vzdělávání v metodě Focusingu a další.

Jazyky:   

Mgr. Bc. Petr Jarolímek

Psychologie

Studium interkulturní psychologie na Hogeschool Rotterdam v Holandsku. Práce s traumatem a krizovou intervencí, koučování v organizačním rozvoji, terapie partnerského vztahu, práce s dětskou a adolescentní skupinou, práce s náboženskostí člověka

Praxe: Psycholog / krizový intervent na Policejním prezídiu policie ČR, terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice, odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov, krizový intervent Linky bezpečí, odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra, psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru

Jazyky:  

Objednejte se ještě dnes