logo
icon
Ordinační doba
Po - Pá 7:30 - 19:00
Recepce : +420 277 003 100 Ordinační doba: Po - Pá 7:30 - 19:00

Prohlášení o zpracování osobních údajů klientů ATODA Medical

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje sbíráme a zpracováváme v souladu se všemi platnými právními předpisy, zejména v kontextu zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a jeho prováděcími předpisy, zákona č. 101/2019 sb., O zpracování osobních údajů, zákona č. 480/2004, O některých službách informační společnosti a nařízení EP č. 2016/679 (GDPR). Zohledníme i jejich novely a také předpisy, které je v budoucnu nahradí.

 

1. Identifikace správce

Správcem osobních údajů je společnost ATODA Medical spol. s r.o., se sídlem U průhonu 800/13, Holešovice, 170 00 Praha 7, ičo: 48115916 (dále jen „ATODA“). Pro uplatnění Vašich zákonných práv neváhejte kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese info@atodamedical.cz. Stejně tak je možné získat další informace ke zpracování osobních údajů.

 

2. Rozsah, účel zpracování a právní základy zpracování

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu, ke kterému byly získány, a o němž jste byl informován při předání osobních údajů.

V případě kontaktních údajů, jako jsou např. jméno, příjmení, číslo pojištěnce, telefonní číslo, e-mail, je účelem identifikace klienta, komunikace s ním - právním základem zpracování je plnění smlouvy. Dále tyto údaje slouží pro výkaznictví zdravotním pojišťovnám - právním základem zpracování je splnění právní povinnosti. Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů v rozsahu vyžadovaném zákonem bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby.

Zvláštní kategorie osobních údajů, jako např. údaje o zdravotním stavu, jsou zpracovávány jen v rozsahu nezbytně nutném za účelem poskytování zdravotní péče.

Emailovou adresu, kterou jsme získali v souvislosti s poskytováním služeb ATODA Medical, zpracováváme jen za účelem zasílání našich nabídek obdobných produktů a služeb. Zasílání je možno kdykoliv jednoduše a zdarma odmítnout. Právním základem zpracování je oprávněný zájem.

V případě, že zpracováváme některé osobní údaje na základě souhlasu, naší povinností je prokázat, že jste nám svůj souhlas udělil po dobu zpracování. Po tuto dobu budeme uchovávat Vaše osobní údaje a případnou komunikaci s Vámi. Právním základem zpracování je splnění právní povinnosti.

Pro případ řešení budoucího sporu, nebo kontroly ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů, uchováme kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, email) a komunikaci s Vámi. Právním základem zpracování je oprávněný zájem ATODA.

 

3. Doba uložení údajů

Zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat po dobu poskytování služby, případně do doby, než se rozhodnete zpracování osobních údajů omezit. Zpracování Vašich osobních údajů, pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, bude probíhat jen do doby, než s ním vyslovíte nesouhlas. V ostatních případech budeme zpracovávat osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování.

 

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány pouze subjektům, které pro ATODA zajišťují technickou podporu, jako je např. poskytování služeb datových úložišť a administrativní činnosti, jako je např. vedení účetnictví. Údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) mohou být předány pouze jinému zdravotnickému zařízení podle Vašeho výběru. Tyto výše uvedené subjekty jsou zpracovateli osobních údajů a poskytují dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

 

5. Práva subjektu údajů

Mezi Vaše práva patří právo být informován o zpracování, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost a právo podat stížnost na ATODA v roli správce u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud zpracování probíhá z titulu oprávněného zájmu ATODA, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

 

6. Webové stránky

Naše webové stránky využívají tzv. cookies. Zde si můžete přečíst pravidla používání cookies, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

Máte dotaz? Nebo se chcete objednat? Napište nám!
Naši pacienti nejvíce oceňují
photo
Jan Skovajsa
starstarstarstarstar
Skvělý servis, který ve zdravotnictví nemá obdoby.
photo
Kateřina Martinek
starstarstarstarstar

Naprosto skvělé služby a přístup. Do Atody docházíme s malým synem a vždy naprosto spokojení.

Zpráva
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.