Naši lékaři

Disponujeme týmem nejlepších specialistů ve svých oborech. Díky tomu nabídneme každému pacientovi jenom tu nejlepší zdravotní péči.

Každý z odborníků bude váš známý lékař

Odborníci u nás zůstávají dlouhodobě. Ať se objednáte kdykoliv, bude vám k dispozici právě váš známý lékař, který se vám věnuje od vaší první návštěvy. Pokud hledáte někoho konkrétního, podívejte se na náš seznam lékařů a ihned se objednejte. Telefonicky či emailem.

Ti nejlepší lékaři Praha

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které si zakládá na špičkové zdravotní péči. I proto jsou součástí našeho týmu ti nejlepší lékaři. Jde o experty z mnoha známých nemocnic - například z nemocnice Motol nebo z nemocnice Na Homolce. Někteří pracují na částečný úvazek v Německu nebo Anglii.

Zajímají vás lékaři Praha 7?

Sídlíme na Praze 7, na adrese U Průhonu 13. Domluvte si termín návštěvy telefonicky, emailem, nebo osobně na recepci.

Romana Hašová - ředitelka

Vedení ATODA Medical

1996 - 2004 Soukromý sektor mimo zdravotnictví

2004 - 2012 Canadian Medical Care, Operation Manager

2012 - 2016 Výkonná ředitelka ODÚS – MEDICA / Hodní zubaři

Specializace: Již léta rostoucí záliba v Pilates

Jazyky:   

MUDr. Henrieta Mavrogeni

Praktický lékař pro dospělé a vedoucí lékařka

Praxe: Apolonion Hospital Nicosia, Kypr (3 roky), Canadian Medical Care, Praha (8 let).

V ATODA Medical klademe velký důraz na komplexní preventivní péči. V našich ordinacích disponujeme moderními diagnostickými přístroji, díky kterým okamžitě známe výsledky krevních a jiných rozborů a může být bez odkladu zahájena léčba.

Jazyky:     

 

MUDr. Petra Kánská

Praktický lékař pro dospělé

Praxe: Vitalise - Netley UK, Jubilee Lodge UK, Soukromá ambulance Pardubice, praxe na plasmaferetickém centru, pohotovostní službě, na oddělení geriatrie, infekčním oddělení a oddělení rehabilitace. Dobrovolnická činnost RWTTC Pardubice.

Publikace: WONCA Conference Copenhagen 2016 " Family doctors wit heads and hearts".

Konference: Lovah C. Utrecht 2016, RCGP Glasgow 2015, VDGM Forum Dublin 2015

Jazyky:   

MUDr. Agnieszka Podstolská

Pediatrie

Praxe: Hospital KOLO, Polsko, 1990 – 1996, Medicover Polsko, 1996 – 2003, Od 2005 Nemocnice Motol (dětská pohotovost).

Citlivý a vnímavý přístup k pacientovi je u malých dětí mimořádně důležitý. Máme velké pochopení pro rozmanité dětské strachy a obavy a dokážeme si s malými pacienty vytvořit vztah, který je založený na důvěře. Rodiče se u nás setkají s partnerským přístupem a respektem k rodičovským kompetencím. K základům naší péče patří také to, že lékař má na malého pacienta i na komunikaci s rodiči dostatek času.

Jazyky:    

MUDr. Darina Šedivá

Alergologie a imunologie

Vzdělání: Comenius University, School of Pediatrics, Bratislava, Slovakia.

Praxe: Department of Pediatrics, Hospital Ružomberok, Slovakia. Department of Pediatrics, Neonatology Unit and Intensive Care Unit, Nitra Hospital, Nitra, Slovakia. 5 months sabbatical training, Neonatal Intensive Care Unit, St. Peter Medical Center, New Brunswick New Jersey, United States. Immunology and Allergy Department, Institute of Clinical and Experimental Medicine, Praha, Czech Republic /IKEM/. Head of Immunology and Allergy OutPatient Clinic, Institute for Clinical and Experimental Medicine. Immunology and Allergy OutPatient Clinic, Institute of Clinical and Experimental Medicine, Praha. Allergy OutPatient Clinic,Canadian Medical Care s.r.o., Praha.

Jazyky:   

MUDr. Helena Grohová

Dermatologie

Vzdělání: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze - všeobecné lékařství, 2. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze -  obor Klinická a toxikologická analýza. Atestační zkouška z dermatovenerologie, evropský stupeň atestace.

Praxe: Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice na Bulovce, 2. lékařská fakulta University Karlovy - lektor L1, Program H plus – dosud.

Lektor na Ústavu vědeckých medicínských informací 2.LF UK v Praze, Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology – Berlin, Germany, Skin Academy Symposium – Barcelona, Spain, International Congress of Dermatology, Prague, Czech Republic, Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries, Senec, Slovakia.

Jazyky:  

MUDr. Petr Hrabák

Gastroenterologie

Vzdělání: 2.LF FNM, Atestace z gastroenterologie v roce 2016

Praxe: od roku 2009 IV.interní klinika VFN

Specializace: komplexní gastroenterologické UZ vyšetření, horní a dolní endoskopie

Jazyky:  

MUDr. Pavel Beňo

Chirurgie

Praxe: 17 let Ústřední vojenská nemocnice - Hrudní a břišní chirurgie. Nemocnice Na Homolce - Primář chirurgie, 2 roky primář ISCARE.

1. robotická operace v ČR, zavádění Longovy metody operace hemoroidů v ČR.

Jazyky:   

MUDr. Vladimíra Skalníková

Kardiologie

Vzdělání: Vysoká škola 1.LF UK Praha, promoce 1985

Specializace: angiologie, kardiologie, interní lékařství

Certifikát pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiologie

Praxe: Nemocnice na Homolce, Praha

Jazyky:   

MUDr. Iveta Němcová

Neurologie

Praxe: Primářka oddělení neurologie Budějovická, Epileptologické a neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku, Neurologická ambulance Gymuno spol. s.r.o.

Publikace: Psychogenic non-epileptic seizures - our video EEG experience (2011), Is pseudo-intractability in population of patients with epilepsy still alive in 21 century? (2010)

Jazyky:   

MUDr. Pavel Beňo

Proktologie - chirurgie

Praxe: 17 let Ústřední vojenská nemocnice - Hrudní a břišní chirurgie. Nemocnice Na Homolce - Primář chirurgie, 2 roky primář ISCARE.

1. robotická operace v ČR, zavádění Longovy metody operace hemoroidů v ČR.

Jazyky:   

Prim. MUDr. Jan Tomaides

Ortopedie

Vzdělání: 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Texas Medical Center - Orthopaedics, Memorial Hermann. The University of Texas - Orthopaedics, M. D.  Anderson Cancer Center.

Praxe: 1. ortopedická klinika FN Motol, Praha. Primář ortopedie Nemocnice Říčany. Operatér – ortopedické výkony Iscare.

Jazyky:  

MUDr. Jan Štefan

Ortopedie

Vzdělání: Ortopedická klinika 1.LF UK Praha.

Specializace: artroskopie, endoprotetika velkých kloubů.

Praxe: 1.ortopedická klinika Motol, Praha.

Pravidelné publikování v českých i zahraničních odborných časopisech. Aktivní a pravidelná účast na kongresech se zaměřením na poznatky a rozvoj v rámci ortopedie, v Evropě a v USA.

Jazyky:   

MUDr. Karel Němec

Ortopedie

Vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jazyky:  

MUDr. Andrea Pavelková

Revmatologie

Praxe: 1995-2018 - Revmatologický ústav Praha – ambulance i lůžkové oddělení a Centrum biologické léčby.

Je autorkou a spoluautorkou více než 50 publikací v českých i zahraničních odborných časopisech, je spoluautorkou některých českých a slovenských učebnic, autorkou monografie Revmatoidní artritida a biologická léčba (Maxdorf 2009). V rámci výzkumných grantových projektů se od počátku věnovala osteoartroze, difuzní idiopatické skeletální hyperostoze, bazální léčbě revmatoidní artritidy.

V minulosti se účastnila jako přednášející seminářů pro praktické lékaře organizované Revmaligou (2010).

Jazyky: