Naši lékaři

Disponujeme týmem nejlepších specialistů ve svých oborech. Díky tomu nabídneme každému pacientovi jenom tu nejlepší zdravotní péči.

Každý z odborníků bude váš známý lékař

Odborníci u nás zůstávají dlouhodobě. Ať se objednáte kdykoliv, bude vám k dispozici právě váš známý lékař, který se vám věnuje od vaší první návštěvy. Pokud hledáte někoho konkrétního, podívejte se na náš seznam lékařů a ihned se objednejte. Telefonicky či emailem.

Ti nejlepší lékaři Praha

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které si zakládá na špičkové zdravotní péči. I proto jsou součástí našeho týmu ti nejlepší lékaři. Jde o experty z mnoha známých nemocnic - například z nemocnice Motol nebo z nemocnice Na Homolce. Někteří pracují na částečný úvazek v Německu nebo Anglii.

Zajímají vás lékaři Praha 7?

Sídlíme na Praze 7, na adrese U Průhonu 13. Domluvte si termín návštěvy telefonicky, emailem, nebo osobně na recepci.

Romana Hašová - ředitelka

Vedení ATODA Medical

1996 - 2004 Soukromý sektor mimo zdravotnictví

2004 - 2012 Canadian Medical Care, Operation Manager

2012 - 2016 Výkonná ředitelka ODÚS – MEDICA / Hodní zubaři

Specializace: Již léta rostoucí záliba v Pilates

Jazyky:   

MUDr. Jana Pruklová

Praktický lékař pro dospělé

Praxe: Všeobecný praktický lékař Praktický lékař Spořilov, s.r.o.. Nemocnice Mělník – infekční oddělení, práce na lůžkovém oddělení, v infekční ambulanci, v poradně pro cestovní medicínu a v jaterní poradně

Významné diplomy: Diplom celoživotního vzdělávání. Kurz akupunktury při IPVZ. Základní kmen interní. 2020 Atestace z VPL 

Jazyky:  

MUDr. Aneta Svatoňová

Praktický lékař pro dospělé

Vzdělání: LF Hradec Králové UK

Praxe: Praktický lékař Spořilov s.r.o., interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Jazyky:  

MUDr. Agnieszka Podstolská

Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost

Praxe: Hospital KOLO, Polsko, 1990 – 1996, Medicover Polsko, 1996 – 2003, Od 2005 Nemocnice Motol (dětská pohotovost).

Citlivý a vnímavý přístup k pacientovi je u malých dětí mimořádně důležitý. Máme velké pochopení pro rozmanité dětské strachy a obavy a dokážeme si s malými pacienty vytvořit vztah, který je založený na důvěře. Rodiče se u nás setkají s partnerským přístupem a respektem k rodičovským kompetencím. K základům naší péče patří také to, že lékař má na malého pacienta i na komunikaci s rodiči dostatek času.

Jazyky:    

MUDr. Silvie Knoppová

Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost

Vzdělání: 1999 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 2002 – Atestace I. stupně z dětského lékařství. 2005 – Atestace II. stupně z dětského lékařství. 2008 – Kurz pro pediatry konziliáře v mezioborové spolupráci. 2021 - Specializovaná způsobilost PLDD. Kontinuální každoroční účast na pediatrických vzdělávacích akcích.

Praxe: 1999–2018: Oddělení urgentního příjmu dětí Fakultní nemocnice v Motole, Praha – sekundární lékař, konziliární lékař. 2002–2014: Canadian Medical Care, Praha – PLDD. 2015-2018: Medical Advisor/Consultant to the U.S. Embassy, Prague. 2015-03/2021: Canadian Medical Care/Canadian Medical, Praha - vedoucí pediatr.

Člen ČLK a České pediatrické společnosti J. E. Purkyně.

Jazyky:   

MUDr. Sylva Draxlová

Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost

Vystudovala  1.LF UK Praha. 1999 – 2003 sekundární lékař Dětské oddělení nemocnice Ostrov, 2003 – 2004 sekundární lékař DEO NMSKB v Praze, 2004 – dosud FN Motol Urgentní dětský příjem + LSPP, 2017 – dosud Atoda Medical.

Jazyky:  

MUDr. Darina Šedivá

Alergologie a imunologie

Vzdělání: LFUK Bratislava, Slovensko. Atestace I. stupně pediatrie. Atestace II. stupně pediatrie. Atestace alergologie a klinické imunologie Studijní stáž St. Peter Medical Center, New Brunswick, New Jersey, USA Studijní stáž AKH  Vídeň, Imunologická laboratoř

Praxe: Pediatrické odděleni Ružomberok a Nitra Slovensko /1984-1993/ Vedoucí lékař Ambulanci alergologie a klin. imunologie IKEM Praha /2004-2007/ Alergologická ambulance Canadian Medical Care Praha /2009-2011/ Oddělení alergologie a klinické imunologie IKEM Praha /1995-2019/.

Jazyky:   

MUDr. Sausen Sládková

Alergologie a imunologie

Vzdělání: 1992 – atestace z pediatrie, 1997 – atestace z alergologie a klinické imunologie, stáže v zahraničí: Erlangen – Německo, Slovinsko, účast na kongresech European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a dalších vzdělávacích akcích.

Praxe: 2003 – 2020 vedoucí lékařka ambulance alergologie a klinické imunologie Canadian Medical, 2000 – 2002:  Imunologické centrum Imumed Praha 1, akreditované vzdělávací pracoviště v alergologii a klinické imunologii. 1995 – 2000:  Nemocnice Na Homolce, ambulance alergologie a klinické imunologie, subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ, docent MUDr. V.Petrů, 1989– 1995: Pediatrická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol.

Významné diplomy ke stažení: Diplom Americké ambasády, Diplom Evropské akademie alergie a klinické imunologie, Diplom celoživotního vzdělávání lékařů.

Jazyky:     

MUDr. Pavel Beňo

Chirurgie

Praxe: 17 let Ústřední vojenská nemocnice - Hrudní a břišní chirurgie. Nemocnice Na Homolce - Primář chirurgie, 2 roky primář ISCARE.

1. robotická operace v ČR, zavádění Longovy metody operace hemoroidů v ČR.

Jazyky:   

MUDr. Michal Toběrný, MBA

Chirurgie

Jeden z prvních chirurgů, který začínal s laparoskopickou operativou u nás (1991), spoluzakladatel Centra robotické chirurgie v Nemocnici Na Homolce (2005), které bylo vybudováno jako první na území ČR i v regionu zemí bývalého východoevropského bloku, významný propagátor minimálně invazivní chirurgie v ČR.  Jeho životopis byl publikován v Encyklopedii osobností České a Slovenské republiky, sv. III./2015. Autor a spoluautor cca 30ti publikací, zejména s problematikou minimálně invazivní chirurgie, koloproktologie a hrudní chirurgie.

34 let praxe v obou všeobecná a hrudní chirurgie, 1990 – atestace z chirurgie 1. stupně, 1995 - atestace z chirurgie 2. stupně, 2000- atestace v oboru hrudní chirurgie, 8 let 2. chirurgická klinika FN II (dnes VFN), 5 let Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Bulovka, 21 let Oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice na Homolce. Mnoho let zástupce primáře Oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce, 7 let primář oddělení. 2010- obhajoba závěrečné práce, Master of Bussines Administration (MBA).

Jazyky:  

MUDr. Fabienne Kosová

dětský psychiatr

Vzdělání: Absolvovala 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1991. V letech 1993 – 96 složila státní zkoušku z elektroencefalografie a atestaci z oboru neurologie. Má zakončený kurz Krizové intervence a hypnózy. Od roku 2012 má atestaci z Psychiatrie dětí a dorostu.

Praxe: Po zakončení studia nastoupila jako neurolog do nemocnice v Kralupech nad Vltavou, později pracovala v Praze ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Působila v ambulanci Sananimu a Drop-inu, kde měla možnost se seznámit s drogovou problematikou.Od roku 2007 pracuje jako pedopsychiatr v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech, a to jak v její lůžkové, tak i ambulantní části. Od roku 2015 zde působí ve funkci primáře a zástupce ředitele.  Ambulantně se věnuje dětem a dorostu od 3 do 18 let věku s obtížemi prakticky z celé pedopsychiatrické oblasti - např. ADHD sy, Poruchy autistického spektra, Tikové poruchy, Fobie, Afektivní poruchy, Sebepoškozování, Poruchy chování a emocí, poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie.

Významné diplomy ke stažení: Česká lékařská komora - licence, Diplom o specializaci.

  

Jazyky:  

MUDr. Jan Trávníček

Chirurgie

FAKULTA: 1.lékařská fakulta UK , promoce 1994 .

PRAXE: 26 let v oboru všeobecné chirurgie, atestace II.-stupně 2005, cca 400 000 ambulantních ošetření , praxe na pracovišti jednodenní chirurgie nem. Říčany, Klinika Iscare miniinvazivní chirurgie a léčba obezity, 13 let praxe na traumatologické ambulanci FN Motol, 1 rok sek. lékař na Kardiochir. Klinice FNKV, stáže nemocnice Padova, Itálie 1993,1995,1998, stáž Laparoskopie v chirurgii obezity - gastrický by-pass Kaunas Litva, 2014, stáž komplikace v laparoskopické léčbě obezity, Rotterdam Nizozemí , 2017.

Jazyky:       

Veronika Procházková, DiS.

dětská fyzioterapie

Vystudovala SZS v Praze, následně nástavbové studium 2003-2006 v oboru fyzioterapie

2006 - 2015 pracovala v rehabilitačním ústavu s velmi širokou škálou klientů - ortopedických, neurologických, posttraumatických, pooperačních a jiných diagnóz.

2015 - 2017 pracovala v zahraničí, kde se zaměřila na fyzioterapii dětí velmi různých diagnóz

2017 - 2019 spolupracovala s klinikou Axon - především dětská neurorehabilitace. 

2018 - 2019 soukromá pediatrická praxe

2019 - 2021 spolupracovala s klinikou Sante, která byla zaměřena především na prevenci VDT, bolesti zad u dětí i dospělých.

Jazyky:  

 

Matějková Monika, PhDr.

dětský psycholog

Jsem psycholog s psychoterapeutickým vzděláním. Věnuji se zejména dětské klientele poradenství, psychoterapie a diagnostika. A s tím souvisí i práce s rodinou, jako systémem, tedy i poradenství rodičům, rodině například při složitých situacích v rodině (rozvod, onemocnění, úmrtí...) Věřím, že rodina je systém a jako s takovým se s ní musí i pracovat. Současně věřím, že velmi důležitá je i edukace o konkrétním psychickém onemocnění, proto nabízím i tyto konzultace zejména pro rodiče.

Mám vystudovanou vysokou školu jednooborové psychologie (část jsem studovala na Finské univerzitě, část v Praze), pětiletý terapeutický výcvik ve směru daseinsanalýza. Jsem zařazena v předatestační přípravě. Pracovala jsem jako dětský psycholog v dětské psychiatrické nemocnici Louny a následně v psychiatrické nemocnici Bohnice.

Jazyky:  

Alena Netolická, BSc. (Hons.), M.H.Sc.

Klinická logopedie

Vystudovala obor psychologie na Universitě Toronta a poté program patologie jazyka a řeči na lékařské fakultě University Toronta. Zkušenosti nabyla prací v kanadských, českých i mezinárodních školách, nemocnicích a soukromých logopedických ordinacích. Též vyučovala obor logopedii na universitě v Hradci Králové. Alena je nápaditá a tvořivá terapeutka, která neustále sleduje rozvoj v oboru v zahraničí i v Čechách. Umí napravovat komunikační schopnosti u dětí i dospělých a v multikulturním Torontu získala bohaté zkušenosti s poskytováním logopedické péče bilingválním klientům.

V oboru logopedie se dále specializuje na:

  • Ranou intervenci (od 2 let) a trénink rodičů
  • Péči o bilingvální klienty
  • Spojení hudebně-pohybových aktivit s logopedií
  • Rozvoj společenských jazykových schopností u dětí s omezenou verbální komunikací
  • Rozvoj jazykových schopností potřebných pro vzdělání
  • Artikulační a fonologické poruchy
  • Děti s autismem a Aspergerovým syndromem
  • Nedonošené děti

Jazyky:  

MUDr. Vladimíra Skalníková

Kardiologie

Vzdělání: Vysoká škola 1.LF UK Praha, promoce 1985
Specializace: angiologie, kardiologie, interní lékařství
Certifikát pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiologie
Praxe: Nemocnice na Homolce, Praha

Kardiologie je oblast medicíny zabývající se prevencí, diagnózou a léčbou onemocnění srdce, oběhového systému a cévního systému. Do toho spadá například diagnóza a léčba srdečních vad, ischemické choroby srdeční, srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu a další onemocnění. Kardiologie úzce souvisí s oborem kardiochirurgie a angiologie (cévní onemocnění). Naše lékařka je akreditovaná kardioložka a angioložka.

Jazyky:   

MUDr. Lenka Šonská

Urologie

Praxe: Po ukončení studia medicíny LF UP Olomouc praxe v oboru urologie FN Skalica a FN Bulovka, specializovaná způsobilost v oboru urologie v r. 2014.

Stáž: Phillipps University Marburg, Německo.

Jazyky:   

MUDr. Nikola Vološčuková

Dermatologie

Jsem absolventka oboru všeobecné lékařství 1.LF UK v Praze. Pracovala jsem jako dermatoložka na dermatovenerologickém oddělení Klaudiánovi nemocnice v Mladé Boleslavi a na dermatovenerologické klinice 2. LF UK a  FN Bulovka. Věnuji se celé dermatovenerologii, ale moje specializace jsou obličejové dermatózy (akné, rosacea, seboroická dermatitida, periorální dermatitida), ekzémy a choroby vlasů.

Pravidelně se zúčastňuji českých i mezinárodních kongresů a sympozií abych byla v obraze. Již několik let se věnuji také korektivní dermatologii (laserová ošetření, aplikace botulinumtoxinu, nití, a výplňových materíálů).

Jazyky: