Naši lékaři

Disponujeme týmem nejlepších specialistů ve svých oborech. Díky tomu nabídneme každému pacientovi jenom tu nejlepší zdravotní péči.

Každý z odborníků bude váš známý lékař

Odborníci u nás zůstávají dlouhodobě. Ať se objednáte kdykoliv, bude vám k dispozici právě váš známý lékař, který se vám věnuje od vaší první návštěvy. Pokud hledáte někoho konkrétního, podívejte se na náš seznam lékařů a ihned se objednejte. Telefonicky či emailem.

Ti nejlepší lékaři Praha

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které si zakládá na špičkové zdravotní péči. I proto jsou součástí našeho týmu ti nejlepší lékaři. Jde o experty z mnoha známých nemocnic - například z nemocnice Motol nebo z nemocnice Na Homolce. Někteří pracují na částečný úvazek v Německu nebo Anglii.

Zajímají vás lékaři Praha 7?

Sídlíme na Praze 7, na adrese U Průhonu 13. Domluvte si termín návštěvy telefonicky, emailem, nebo osobně na recepci.

Romana Hašová - ředitelka

Vedení ATODA Medical

1996 - 2004 Soukromý sektor mimo zdravotnictví

2004 - 2012 Canadian Medical Care, Operation Manager

2012 - 2016 Výkonná ředitelka ODÚS – MEDICA / Hodní zubaři

Specializace: Již léta rostoucí záliba v Pilates

Jazyky:   

MUDr. Henrieta Mavrogeni

Praktický lékař pro dospělé a vedoucí lékařka

Praxe: Apolonion Hospital Nicosia, Kypr (3 roky), Canadian Medical Care, Praha (8 let).

V ATODA Medical klademe velký důraz na komplexní preventivní péči. V našich ordinacích disponujeme moderními diagnostickými přístroji, díky kterým okamžitě známe výsledky krevních a jiných rozborů a může být bez odkladu zahájena léčba.

Jazyky:     

 

MUDr. Petra Kánská

Praktický lékař pro dospělé

Praxe: Vitalise - Netley UK, Jubilee Lodge UK, Soukromá ambulance Pardubice, praxe na plasmaferetickém centru, pohotovostní službě, na oddělení geriatrie, infekčním oddělení a oddělení rehabilitace. Dobrovolnická činnost RWTTC Pardubice.

Publikace: WONCA Conference Copenhagen 2016 " Family doctors wit heads and hearts".

Konference: Lovah C. Utrecht 2016, RCGP Glasgow 2015, VDGM Forum Dublin 2015

Jazyky:   

MUDr. Filipína Stoklásková

Praktický lékař pro dospělé

Jazyky:  

MUDr. Kristína Hradcová

Praktický lékař pro dospělé

Jazyky:  

MUDr. Agnieszka Podstolská

Pediatrie

Praxe: Hospital KOLO, Polsko, 1990 – 1996, Medicover Polsko, 1996 – 2003, Od 2005 Nemocnice Motol (dětská pohotovost).

Citlivý a vnímavý přístup k pacientovi je u malých dětí mimořádně důležitý. Máme velké pochopení pro rozmanité dětské strachy a obavy a dokážeme si s malými pacienty vytvořit vztah, který je založený na důvěře. Rodiče se u nás setkají s partnerským přístupem a respektem k rodičovským kompetencím. K základům naší péče patří také to, že lékař má na malého pacienta i na komunikaci s rodiči dostatek času.

Jazyky:    

MUDr. Darina Šedivá

Alergologie a imunologie

Vzdělání: Comenius University, School of Pediatrics, Bratislava, Slovakia.

Praxe: Department of Pediatrics, Hospital Ružomberok, Slovakia. Department of Pediatrics, Neonatology Unit and Intensive Care Unit, Nitra Hospital, Nitra, Slovakia. 5 months sabbatical training, Neonatal Intensive Care Unit, St. Peter Medical Center, New Brunswick New Jersey, United States. Immunology and Allergy Department, Institute of Clinical and Experimental Medicine, Praha, Czech Republic /IKEM/. Head of Immunology and Allergy OutPatient Clinic, Institute for Clinical and Experimental Medicine. Immunology and Allergy OutPatient Clinic, Institute of Clinical and Experimental Medicine, Praha. Allergy OutPatient Clinic,Canadian Medical Care s.r.o., Praha.

Jazyky:   

MUDr. Petr Hrabák

Gastroenterologie

Vzdělání: 2.LF FNM, Atestace z gastroenterologie v roce 2016

Praxe: od roku 2009 IV.interní klinika VFN

Specializace: komplexní gastroenterologické UZ vyšetření, horní a dolní endoskopie

Jazyky:  

MUDr. Pavel Beňo

Chirurgie

Praxe: 17 let Ústřední vojenská nemocnice - Hrudní a břišní chirurgie. Nemocnice Na Homolce - Primář chirurgie, 2 roky primář ISCARE.

1. robotická operace v ČR, zavádění Longovy metody operace hemoroidů v ČR.

Jazyky:   

MUDr. Vladimíra Skalníková

Kardiologie

Vzdělání: Vysoká škola 1.LF UK Praha, promoce 1985

Specializace: angiologie, kardiologie, interní lékařství

Certifikát pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiologie

Praxe: Nemocnice na Homolce, Praha

Jazyky:   

MUDr. Jevgenia Vymětalová

Kardiologie

Jazyky:   

Mgr. Horáková Klára

Fyzioterapie

Kurzy certifikované MZČR a metodiky: Základní kurz Bazální stimulace, Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, Aplikace metody Roswithy Brunkow, Koncept Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Viscerální manipulace: Břicho.

Vzdělávací a odborné kurzy: Komplexní terapie pletence ramenního, Akupresura v systému celotělové akupunktury, Komplexní terapie ramene, Komplexní regionální bolestivý syndrom – algoneurodystrofie, Akupresura v systému celotělové akupunktury – refresh, Vliv poruch kloubů dolních končetin na stabilizační funkci trupu, Léčba rázovou vlnou, Využití botulotoxinu typu A v léčbě fokální spasticity, využití konceptů na neurofyziologickém podkladě v léčbě spastické parézy, Psychosomatické kontexty partnerských vztahů, Terapie funkčních poruch pánevního dna, inkontinence, kostrčový syndrom, bolestivé stavy v těhotenství a po porodu, Problematika dětí předškolního a školního věku s diagnózou “problémové”, úskalí fyzioterapie u dětí, Psychologie ve zdravotnictví, Novinky v neurochirurgii páteře, úskalí fyzioterapie po operacích páteře, Komplexní terapie orofaciální oblasti, Viscerovertebrální vztahy a viscerální rehabilitace s bližším pohledem na rehabilitační léčbu poruch dolní části trávicího traktu, Psychosomatika nejen v rehabilitaci, Trendy vyšetření a ošetření poúrazových stavů v RHB, Orientace v zobrazovacích metodách, Fascie.

Jazyky:  

MUDr. Iveta Němcová

Neurologie

Praxe: Primářka oddělení neurologie Budějovická, Epileptologické a neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku, Neurologická ambulance Gymuno spol. s.r.o.

Publikace: Psychogenic non-epileptic seizures - our video EEG experience (2011), Is pseudo-intractability in population of patients with epilepsy still alive in 21 century? (2010)

Jazyky:   

MUDr. Dina Bravo

Neurologie

Jazyky:  

MUDr. Luboš Vlček

Gynekologie

Vzdělání: Vystudoval jsem 1.LF UK, rok promoce 2008. Po ukončení studií jsem pracoval jako sekundární lékař v Pardubicích, v saském Zwickau, bavorském Hof a nakonec jsem složil specializační atestaci z oboru gynekologie a porodnictví v době svého působení v ÚPMD Podolí.

Praxe: Poslední 4 roky pracuji na soukromé klinice léčby neplodnosti Gynem s.r.o., současně působím v nemocnici Nymburk na gynekologicko-porodnickém oddělení, kde sleduji pacientky s rizikovými graviditami. Připravuji se na subspecializační atestaci z oboru reprodukční medicína. Pravidelně se účasním mezinárodních kongresů na téma reprodukční medicíny v Evropě i v zámoří. 

Letos v květnu jsem si porodil syna :)

Jazyky:  

MUDr. Radka Gregorová

Gynekologie

Promovala v roce 2005 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2005 působila jako sekundární lékařka na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Strakonice a.s., odkud odešla v roce 2010 na mateřskou dovolenou.

Řadu let spolupracuje s webovým portálem pro těhotné ženy a maminky babyweb.cz.

Jazyky:  

MUDr. Pavel Beňo

Proktologie - chirurgie

Praxe: 17 let Ústřední vojenská nemocnice - Hrudní a břišní chirurgie. Nemocnice Na Homolce - Primář chirurgie, 2 roky primář ISCARE.

1. robotická operace v ČR, zavádění Longovy metody operace hemoroidů v ČR.

Jazyky:   

MUDr. Guzal Peygerová

Dermatolog a estetický chirurg

Praxe: Všeobecná fakultní nemocnice I lék. fakulty ÚK odd.dermatovenerologie, Poliklinika Medicentrum Beroun, Dermatoestetické centrum Izmir Turecko, Kožní oddělení Nemocnice na Bulovce dosud. Atestace z dermatovenetologie - Česká Republika.

Stáž v oboru estetické medicíny Barcelona (Španělsko), aktuálně stáže a vzdělávání v oboru estetické medicíny na odborných kurzech pořádaných ve Francii a Španělsku.

Publikace v renomovaných odborných časopisech – v Čechách, Itálii, Polsku, Japonsku.

Jazyky:  

MUDr. Guzal Peygerová

Dermatolog a estetický chirurg

Praxe: Všeobecná fakultní nemocnice I lék. fakulty ÚK odd.dermatovenerologie, Poliklinika Medicentrum Beroun, Dermatoestetické centrum Izmir Turecko, Kožní oddělení Nemocnice na Bulovce dosud. Atestace z dermatovenetologie - Česká Republika.

Stáž v oboru estetické medicíny Barcelona (Španělsko), aktuálně stáže a vzdělávání v oboru estetické medicíny na odborných kurzech pořádaných ve Francii a Španělsku.

Publikace v renomovaných odborných časopisech – v Čechách, Itálii, Polsku, Japonsku.

Jazyky:  

Prim. MUDr. Jan Tomaides

Ortopedie

Vzdělání: 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Texas Medical Center - Orthopaedics, Memorial Hermann. The University of Texas - Orthopaedics, M. D.  Anderson Cancer Center.

Praxe: 1. ortopedická klinika FN Motol, Praha. Primář ortopedie Nemocnice Říčany. Operatér – ortopedické výkony Iscare.

Jazyky: