Naši lékaři

Disponujeme týmem nejlepších specialistů ve svých oborech. Díky tomu nabídneme každému pacientovi jenom tu nejlepší zdravotní péči.

Každý z odborníků bude váš známý lékař

Odborníci u nás zůstávají dlouhodobě. Ať se objednáte kdykoliv, bude vám k dispozici právě váš známý lékař, který se vám věnuje od vaší první návštěvy. Pokud hledáte někoho konkrétního, podívejte se na náš seznam lékařů a ihned se objednejte. Telefonicky či emailem.

Ti nejlepší lékaři Praha

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které si zakládá na špičkové zdravotní péči. I proto jsou součástí našeho týmu ti nejlepší lékaři. Jde o experty z mnoha známých nemocnic - například z nemocnice Motol nebo z nemocnice Na Homolce. Někteří pracují na částečný úvazek v Německu nebo Anglii.

Zajímají vás lékaři Praha 7?

Sídlíme na Praze 7, na adrese U Průhonu 13. Domluvte si termín návštěvy telefonicky, emailem, nebo osobně na recepci.

Romana Hašová - ředitelka

Vedení ATODA Medical

1996 - 2004 Soukromý sektor mimo zdravotnictví

2004 - 2012 Canadian Medical Care, Operation Manager

2012 - 2016 Výkonná ředitelka ODÚS – MEDICA / Hodní zubaři

Specializace: Již léta rostoucí záliba v Pilates

Jazyky:   

MUDr. Nora Grušková

Praktický lékař pro dospělé

Vystudovala Lékařskou fakultu v Bratislavě.

2017 Atestace z všeobecné praktického lékařství

2018 Dlouhodobě pracovala na akutní interní ambulanci, má zkušenosti v oboru ORL, nukleární medicína, popáleninová medicína

Významné diplomy: Diplom celoživotního vzdělávání, MBA - coaching and leadership

Jazyky:   

MUDr. Agnieszka Podstolská

Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost

Praxe: Hospital KOLO, Polsko, 1990 – 1996, Medicover Polsko, 1996 – 2003, Od 2005 Nemocnice Motol (dětská pohotovost).

Citlivý a vnímavý přístup k pacientovi je u malých dětí mimořádně důležitý. Máme velké pochopení pro rozmanité dětské strachy a obavy a dokážeme si s malými pacienty vytvořit vztah, který je založený na důvěře. Rodiče se u nás setkají s partnerským přístupem a respektem k rodičovským kompetencím. K základům naší péče patří také to, že lékař má na malého pacienta i na komunikaci s rodiči dostatek času.

Jazyky:    

Významné diplomy ke stažení: Certifikát celoživotního vzdělávání lékařů.

Certifikát celoživotního vzdělávání lékařů

MUDr. Silvie Knoppová

Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost

Vzdělání: 1999 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 2002 – Atestace I. stupně z dětského lékařství. 2005 – Atestace II. stupně z dětského lékařství. 2008 – Kurz pro pediatry konziliáře v mezioborové spolupráci. 2021 - Specializovaná způsobilost PLDD. Kontinuální každoroční účast na pediatrických vzdělávacích akcích.

Praxe: 1999–2018: Oddělení urgentního příjmu dětí Fakultní nemocnice v Motole, Praha – sekundární lékař, konziliární lékař. 2002–2014: Canadian Medical Care, Praha – PLDD. 2015-2018: Medical Advisor/Consultant to the U.S. Embassy, Prague. 2015-03/2021: Canadian Medical Care/Canadian Medical, Praha - vedoucí pediatr.

Člen ČLK a České pediatrické společnosti J. E. Purkyně.

Jazyky:   

MUDr. Sylva Draxlová

Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost

Vystudovala  1.LF UK Praha. 1999 – 2003 sekundární lékař Dětské oddělení nemocnice Ostrov, 2003 – 2004 sekundární lékař DEO NMSKB v Praze, 2004 – dosud FN Motol Urgentní dětský příjem + LSPP, 2017 – dosud Atoda Medical.

Významné diplomy ke stažení: Certifikát celoživotního vzdělávání lékařů.

Certifikát celoživotního vzdělávání lékařů

Jazyky:  

MUDr. Darina Šedivá

Alergologie a imunologie

Vzdělání: LFUK Bratislava, Slovensko. Atestace I. stupně pediatrie. Atestace II. stupně pediatrie. Atestace alergologie a klinické imunologie Studijní stáž St. Peter Medical Center, New Brunswick, New Jersey, USA Studijní stáž AKH  Vídeň, Imunologická laboratoř

Praxe: Pediatrické odděleni Ružomberok a Nitra Slovensko /1984-1993/ Vedoucí lékař Ambulanci alergologie a klin. imunologie IKEM Praha /2004-2007/ Alergologická ambulance Canadian Medical Care Praha /2009-2011/ Oddělení alergologie a klinické imunologie IKEM Praha /1995-2019/.

Jazyky:   

MUDr. Sausen Sládková

Alergologie a imunologie

Vzdělání: 1992 – atestace z pediatrie, 1997 – atestace z alergologie a klinické imunologie, stáže v zahraničí: Erlangen – Německo, Slovinsko, účast na kongresech European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a dalších vzdělávacích akcích.

Praxe: 2003 – 2020 vedoucí lékařka ambulance alergologie a klinické imunologie Canadian Medical, 2000 – 2002:  Imunologické centrum Imumed Praha 1, akreditované vzdělávací pracoviště v alergologii a klinické imunologii. 1995 – 2000:  Nemocnice Na Homolce, ambulance alergologie a klinické imunologie, subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ, docent MUDr. V.Petrů, 1989– 1995: Pediatrická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol.

Jazyky:     

MUDr. Pavel Beňo

Chirurgie

Praxe: 17 let Ústřední vojenská nemocnice - Hrudní a břišní chirurgie. Nemocnice Na Homolce - Primář chirurgie, 2 roky primář ISCARE.

1. robotická operace v ČR, zavádění Longovy metody operace hemoroidů v ČR.

Jazyky:   

MUDr. Dagmar Krbcová Ph.D.

chirurgie

Vzdělání: Všeobecné lékařství 1. LF UK 2009, Atestace v oboru chirurgie 2017, Doktorát v oboru Experimentální chirurgie 2018

Praxe: Profesně jsem působila v oboru hrudní a břišní chirurgie na III. Chirurgické klinice 1.LF UK a FN Motol, současně v oblasti vědecké (nádorová imunologie karcinomu plic).

Vždy se snažím se o citlivý a komplexní přístup od nejmenších ambulantních zákroků až po indikace k větším chirurgickým výkonům, včetně zajištění včasného termínu operace (varixy, kýly, onemocnění žlučových cest, onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek, hrudní problematika, onkochirurgie).

Ocenění: Cena Wernera von Siemense 2019, Cena FNM za tvůrčí počin junior 2018, Cena kolegia děkana 1. LF UK 2017, Jedličkova cena České chirurgické společnosti 2017, Cena Purkyňova nadačního fondu 2016, Jedličkova cena České chirurgické společnosti 2015

Jazyky:   

MUDr. Miloslav Matoušek

chirurgie

Praxe: Vedoucí chirurg polní nemocnice OSN mise UNPROFOR, mise UNTAES. Do roku 2002 Ústřední vojenská nemocnice. Od roku 2002 - dosud samostatně pracující chirurg oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice na Homolce

Zahraniční stáže: Staplerova technika v chirurgii Belgie, Rakousko

Ocenění za službu v mírových silách OSN, Atestace I a II stupně. Jako autor a spoluautor publikoval více než 30 publikací a přednášek 

Jazyky:   

MUDR. Petra Vrzáčková, PH.D., FECSM

sexuologie
  • Po absolvování  1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracuje od roku 2007 jako gynekoložka na
  • Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze „u Apolináře“.
  • V roce 2012 úspěšné zakončila po studiu v Oxfordu, Lyonu a Portu mezinárodní zkoušku z oboru sexuální medicína a získala tak titul FECSM (Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine).
  • V současnosti dokončuje postgraduální studium zaměřené na sexuální problematiku gynekologických pacientek v souvislosti s onkologickou léčbou.
  • Je členkou České a Evropské společnosti pro sexuální medicínu.
  • Atestace z gynekologie a ukončené postgraduální studium sexuologie

Vědecká, publikační a odborná činnost

  • Přednášková činnost na odborných kongresech
  • Autorka kapitol věnujících se erotickým pomůckám, lubrikantům a afrodiziakům v několika odborných publikacích
  • Autorka a spoluautorka odborných článků v Českých i zahraničních časopisech

Jazyky:  

MUDr. Dorota Seuniková

dermatologie

Vzdělání: 1982 – Lékařská fakulta UK, Praha, 1985 – atestace 1. stupně z dermatologie,1988 – atestace 2. stupně z dermatologie a dermatochirurgie,1985–1990 – asistent dermatologie pro výuku studentů FVLUK

Praxe: 

Nemocnice Na Bulovce, dermatologické oddělení, stáž na Klinice plastické chirurgie, FN Královské Vinohrady, Praha, specializace v oblasti hojení ran Oxford, specializace v oblasti dermatochirurgie a dermatokosmetiky / Paříž

Toronto, specializace v oblasti Antiaging medicíny na evropské úrovni AAMS, Canadian Medical care

Jazyky:  

MUDr. Martin Hrehorčák

Gynekologie

Promoval jsem v roce 1997 na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své vzdělání a zkušenosti jsem dále prohluboval v oblasti porodnictví a gynekologie v Univerzitní nemocnici Motol, a na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem pracoval 12 let. Studoval jsem obory neplodnosti, medicínské péče o matku a dítě, dětské gynekologie a pokročilých ultrazvukových vyšetření. Dokončil jsem kurzy Subfertilita a reprodukční endokrinologie a Asistované početí podle standardů RCOG (Královská univerzita porodnictví a gynekologie) a Britské společnosti pro plodnost. Též jsem pracoval v nemocnici Sharei Zedek v Jeruzalémě a na IVF (Oddělení umělého oplodnění) na Univerzitní nemocnici Chaim Sheba, Rabat Gan, Izrael, se speciálním zaměřením na zachování plodnosti u pacientů s rakovinou a jinými závažnými onemocněními.  Dále jsem působil na pozici primáře reprodukční medicíny na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která je největší univerzitní nemocnicí v republice. Založil jsem společnou skupinu zabývající se umělým oplodněním u párů v České republice, z nichž jeden člen je HIV pozitivní. Ve Spojeném království jsem pracoval v Centru pro reprodukční a pokročilé techniky (početí) v Londýně, kde jsem byl jmenován vedoucím kliniky. Poté jsem byl zaměstnán jako vedoucí kliniky City Fertility v Londýně.
Prováděl jsem a účastnil se mnoha výzkumných programů na poli medicínské péče o matku a dítě, reprodukční medicíny a onkogynekologie, zvláště pak v oblasti zachovávání plodnosti v v počátečních stádiích gynekologických rakovin. Zúčastnil jsem se mnoha kongresů po celém světě a byl jsem pozván jako řečník do Europian school of oncology, která se zabývá snížením počtu obětí rakoviny a její včasné diagnóze a léčbě. BSF (Britská společnost pro plodnost) jsem byl jmenován instruktorem transvaginálního ultrazvuku a jsem uveden na seznamu specialistů GMC (britské sdružení zaměřené na zlepšení lékařské edukace).

Jazyky:  

MUDr. Marcela Lincová

urogynekologie

Po promoci v roce 2011 jsem nastoupila na gynekologicko-porodnickou kliniku Fakultní nemocnice na Bulovce. V roce 2016 jsem složila atestační zkoušku z gynekologie a porodnictví a v roce 2019 subspecializační zkoušku z urogynekologie. Před mým odchodem na mateřskou dovolenou jsem byla vedoucí jednotky intenzivní péče na GPK Na Bulovce. Od roku 2015 jsem asistent pro výuku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zkušenosti s ambulantní praxí mám z polikliniky Mazurská a dále z urogynambulance Slezská. 

Jazyky:  

MUDr. Lenka Šonská

Urologie

Praxe: Po ukončení studia medicíny LF UP Olomouc praxe v oboru urologie FN Skalica a FN Bulovka, specializovaná způsobilost v oboru urologie v r. 2014.

Stáž: Phillipps University Marburg, Německo.

Jazyky:    

MUDr. Fabienne Kosová

dětský psychiatr

Vzdělání: Absolvovala 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1991. V letech 1993 – 96 složila státní zkoušku z elektroencefalografie a atestaci z oboru neurologie. Má zakončený kurz Krizové intervence a hypnózy. Od roku 2012 má atestaci z Psychiatrie dětí a dorostu.

Praxe: Po zakončení studia nastoupila jako neurolog do nemocnice v Kralupech nad Vltavou, později pracovala v Praze ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Působila v ambulanci Sananimu a Drop-inu, kde měla možnost se seznámit s drogovou problematikou.Od roku 2007 pracuje jako pedopsychiatr v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech, a to jak v její lůžkové, tak i ambulantní části. Od roku 2015 zde působí ve funkci primáře a zástupce ředitele.  Ambulantně se věnuje dětem a dorostu od 3 do 18 let věku s obtížemi prakticky z celé pedopsychiatrické oblasti - např. ADHD sy, Poruchy autistického spektra, Tikové poruchy, Fobie, Afektivní poruchy, Sebepoškozování, Poruchy chování a emocí, poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie.

Významné diplomy ke stažení: Česká lékařská komora - licence, Diplom o specializaci.

  

Jazyky: