Naši lékaři

Disponujeme týmem nejlepších specialistů ve svých oborech. Díky tomu nabídneme každému pacientovi jenom tu nejlepší zdravotní péči.

Každý z odborníků bude váš známý lékař

Odborníci u nás zůstávají dlouhodobě. Ať se objednáte kdykoliv, bude vám k dispozici právě váš známý lékař, který se vám věnuje od vaší první návštěvy. Pokud hledáte někoho konkrétního, podívejte se na náš seznam lékařů a ihned se objednejte. Telefonicky či emailem.

Ti nejlepší lékaři Praha

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které si zakládá na špičkové zdravotní péči. I proto jsou součástí našeho týmu ti nejlepší lékaři. Jde o experty z mnoha známých nemocnic - například z nemocnice Motol nebo z nemocnice Na Homolce. Někteří pracují na částečný úvazek v Německu nebo Anglii.

Zajímají vás lékaři Praha 7?

Sídlíme na Praze 7, na adrese U Průhonu 13. Domluvte si termín návštěvy telefonicky, emailem, nebo osobně na recepci.

Romana Hašová - ředitelka

Vedení ATODA Medical

1996 - 2004 Soukromý sektor mimo zdravotnictví

2004 - 2012 Canadian Medical Care, Operation Manager

2012 - 2016 Výkonná ředitelka ODÚS – MEDICA / Hodní zubaři

Specializace: Již léta rostoucí záliba v Pilates

Jazyky:   

MUDr. Henrieta Mavrogeni

Praktický lékař pro dospělé a vedoucí lékařka

Praxe: Apolonion Hospital Nicosia, Kypr (3 roky), Canadian Medical Care, Praha (8 let).

V ATODA Medical klademe velký důraz na komplexní preventivní péči. V našich ordinacích disponujeme moderními diagnostickými přístroji, díky kterým okamžitě známe výsledky krevních a jiných rozborů a může být bez odkladu zahájena léčba.

Jazyky:     

 

MUDr. Jana Pruklová

Praktický lékař pro dospělé

Praxe: Všeobecný praktický lékař Praktický lékař Spořilov, s.r.o.. Nemocnice Mělník – infekční oddělení, práce na lůžkovém oddělení, v infekční ambulanci, v poradně pro cestovní medicínu a v jaterní poradně

Významné diplomy: Diplom celoživotního vzdělávání. Kurz akupunktury při IPVZ. Základní kmen interní.

Jazyky:  

MUDr. Agnieszka Podstolská

Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost

Praxe: Hospital KOLO, Polsko, 1990 – 1996, Medicover Polsko, 1996 – 2003, Od 2005 Nemocnice Motol (dětská pohotovost).

Citlivý a vnímavý přístup k pacientovi je u malých dětí mimořádně důležitý. Máme velké pochopení pro rozmanité dětské strachy a obavy a dokážeme si s malými pacienty vytvořit vztah, který je založený na důvěře. Rodiče se u nás setkají s partnerským přístupem a respektem k rodičovským kompetencím. K základům naší péče patří také to, že lékař má na malého pacienta i na komunikaci s rodiči dostatek času.

Jazyky:    

MUDr. Sylva Draxlová

Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost

Vystudovala  1.LF UK Praha. 1999 – 2003 sekundární lékař Dětské oddělení nemocnice Ostrov, 2003 – 2004 sekundární lékař DEO NMSKB v Praze, 2004 – dosud FN Motol Urgentní dětský příjem + LSPP, 2017 – dosud Atoda Medical.

Jazyky:  

MUDr. Darina Šedivá

Alergologie a imunologie

Vzdělání: LFUK Bratislava, Slovensko. Atestace I. stupně pediatrie. Atestace II. stupně pediatrie. Atestace alergologie a klinické imunologie Studijní stáž St. Peter Medical Center, New Brunswick, New Jersey, USA Studijní stáž AKH  Vídeň, Imunologická laboratoř

Praxe: Pediatrické odděleni Ružomberok a Nitra Slovensko /1984-1993/ Vedoucí lékař Ambulanci alergologie a klin. imunologie IKEM Praha /2004-2007/ Alergologická ambulance Canadian Medical Care Praha /2009-2011/ Oddělení alergologie a klinické imunologie IKEM Praha /1995-2019/.

Jazyky:   

MUDr. Sausen Sládková

Alergologie a imunologie

Vzdělání: 1992 – atestace z pediatrie, 1997 – atestace z alergologie a klinické imunologie, stáže v zahraničí: Erlangen – Německo, Slovinsko, účast na kongresech European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a dalších vzdělávacích akcích.

Praxe: 2003 – 2020 vedoucí lékařka ambulance alergologie a klinické imunologie Canadian Medical, 2000 – 2002:  Imunologické centrum Imumed Praha 1, akreditované vzdělávací pracoviště v alergologii a klinické imunologii. 1995 – 2000:  Nemocnice Na Homolce, ambulance alergologie a klinické imunologie, subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ, docent MUDr. V.Petrů, 1989– 1995: Pediatrická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol.

Významné diplomy ke stažení: Diplom Americké ambasády, Diplom Evropské akademie alergie a klinické imunologie, Diplom celoživotního vzdělávání lékařů.

Jazyky:     

MUDr. Pavel Beňo

Chirurgie

Praxe: 17 let Ústřední vojenská nemocnice - Hrudní a břišní chirurgie. Nemocnice Na Homolce - Primář chirurgie, 2 roky primář ISCARE.

1. robotická operace v ČR, zavádění Longovy metody operace hemoroidů v ČR.

Jazyky:   

MUDr. Jan Trávníček

Chirurgie

FAKULTA: 1.lékařská fakulta UK , promoce 1994 .

PRAXE: 26 let v oboru všeobecné chirurgie, atestace II.-stupně 2005, cca 400 000 ambulantních ošetření , praxe na pracovišti jednodenní chirurgie nem. Říčany, Klinika Iscare miniinvazivní chirurgie a léčba obezity, 13 let praxe na traumatologické ambulanci FN Motol, 1 rok sek. lékař na Kardiochir. Klinice FNKV, stáže nemocnice Padova, Itálie 1993,1995,1998, stáž Laparoskopie v chirurgii obezity - gastrický by-pass Kaunas Litva, 2014, stáž komplikace v laparoskopické léčbě obezity, Rotterdam Nizozemí , 2017.

Jazyky:       

MUDr. Vladimíra Skalníková

Kardiologie

Vzdělání: Vysoká škola 1.LF UK Praha, promoce 1985
Specializace: angiologie, kardiologie, interní lékařství
Certifikát pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiologie
Praxe: Nemocnice na Homolce, Praha

Kardiologie je oblast medicíny zabývající se prevencí, diagnózou a léčbou onemocnění srdce, oběhového systému a cévního systému. Do toho spadá například diagnóza a léčba srdečních vad, ischemické choroby srdeční, srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu a další onemocnění. Kardiologie úzce souvisí s oborem kardiochirurgie a angiologie (cévní onemocnění). Naše lékařka je akreditovaná kardioložka a angioložka.

Jazyky:   

MUDr. Iveta Němcová

Neurologie

Praxe: Primářka oddělení neurologie Budějovická, Epileptologické a neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku, Neurologická ambulance Gymuno spol. s.r.o.

Publikace: Psychogenic non-epileptic seizures - our video EEG experience (2011), Is pseudo-intractability in population of patients with epilepsy still alive in 21 century? (2010)

Jazyky:   

Tereza Bukovská

Zdravotní sestra

Studovala jsem na Střední zdravotnické škole, 5. května 200/51, Praha 4. Obor - Zdravotnický asistent. Ráda pracuji s dětmi, z tohoto důvodu jsem po dokončení studia působila jako chůva v dětském koutku. Později jsem odjela do USA jako Au Pair, po roce a půl jsem se přemístila na stejnou pozici do Kanady.

Mezi mé záliby patří zimní sporty, jízda na kole a také velice ráda cestuji.

Jazyky:  

MUDr. Dina Bravo

Neurologie

Jazyky:  

MUDr. Karin Taussig

Internista, Praktický lékař pro dospělé

Jazyky:  

MUDr. Luboš Vlček

Gynekologie

Vzdělání: Vystudoval jsem 1.LF UK, rok promoce 2008. Po ukončení studií jsem pracoval jako sekundární lékař v Pardubicích, v saském Zwickau, bavorském Hof a nakonec jsem složil specializační atestaci z oboru gynekologie a porodnictví v době svého působení v ÚPMD Podolí.

Praxe: Aktuálně pracuji jako primář na soukromé klinice léčby neplodnosti Gynem s.r.o., Současně působím v nemocnici Nymburk a Brandýs nad Labem na gynekologicko-porodnickém oddělení, kde sleduji pacientky s rizikovými graviditami a provádím malé gynekologické a laparoskopické zákroky. V roce 2019 jsem úspěšně složil subspecializační zkoušku z reprodukční medicíny a endokrinologie. Česká lékařská komora mi udělila primářskou licenci a diplom celoživotního vzdělávání. Pravidelně se účastním mezinárodních kongresů na téma reprodukční medicíny v Evropě i v zámoří. 

Odrodil jsem si všechny svoje děti :-)

Jazyky:  

MUDr. Martin Hrehorčák

Gynekologie

Promoval jsem v roce 1997 na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své vzdělání a zkušenosti jsem dále prohluboval v oblasti porodnictví a gynekologie v Univerzitní nemocnici Motol, a na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem pracoval 12 let. Studoval jsem obory neplodnosti, medicínské péče o matku a dítě, dětské gynekologie a pokročilých ultrazvukových vyšetření. Dokončil jsem kurzy Subfertilita a reprodukční endokrinologie a Asistované početí podle standardů RCOG (Královská univerzita porodnictví a gynekologie) a Britské společnosti pro plodnost. Též jsem pracoval v nemocnici Sharei Zedek v Jeruzalémě a na IVF (Oddělení umělého oplodnění) na Univerzitní nemocnici Chaim Sheba, Rabat Gan, Izrael, se speciálním zaměřením na zachování plodnosti u pacientů s rakovinou a jinými závažnými onemocněními.  Dále jsem působil na pozici primáře reprodukční medicíny na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která je největší univerzitní nemocnicí v republice. Založil jsem společnou skupinu zabývající se umělým oplodněním u párů v České republice, z nichž jeden člen je HIV pozitivní. Ve Spojeném království jsem pracoval v Centru pro reprodukční a pokročilé techniky (početí) v Londýně, kde jsem byl jmenován vedoucím kliniky. Poté jsem byl zaměstnán jako vedoucí kliniky City Fertility v Londýně.
Prováděl jsem a účastnil se mnoha výzkumných programů na poli medicínské péče o matku a dítě, reprodukční medicíny a onkogynekologie, zvláště pak v oblasti zachovávání plodnosti v v počátečních stádiích gynekologických rakovin. Zúčastnil jsem se mnoha kongresů po celém světě a byl jsem pozván jako řečník do Europian school of oncology, která se zabývá snížením počtu obětí rakoviny a její včasné diagnóze a léčbě. BSF (Britská společnost pro plodnost) jsem byl jmenován instruktorem transvaginálního ultrazvuku a jsem uveden na seznamu specialistů GMC (britské sdružení zaměřené na zlepšení lékařské edukace).

Jazyky:  

MUDr. Pavel Beňo

Proktologie - chirurgie

Praxe: 17 let Ústřední vojenská nemocnice - Hrudní a břišní chirurgie. Nemocnice Na Homolce - Primář chirurgie, 2 roky primář ISCARE.

1. robotická operace v