logo
icon
Ordinační doba
Po - Pá 7:30 - 19:00
Recepce : +420 277 003 100 Ordinační doba: Po - Pá 7:30 - 19:00
Prohlídka na zbrojní průkaz
Úvodní obrázek

V případě zbrojního průkazu se rozlišuje tzv. první vydání zbrojního průkazu od prodloužení končící platnosti již vydaného zbrojního průkazu (správně vydání nového zbrojního průkazu). Dle oprávnění jeho držitele se zbrojní průkaz dělí na skupiny (v závorce uveden minimální věk žadatele):

  • A – sběratelské účely (21 let)

  • B – ke sportu (18 let)

  • C – k lovu (18 let)

  • D – výkon povolání (21 let)

  • E – pro ochranu života, zdraví nebo majetku (21 let)

 


První vydání zbrojního průkazu
Pro první vydání jsou potřeba níže uvedené dokumenty a 1 pasová fotografie. Stejné dokumenty se dokládají i při rozšiřování skupin zbrojního průkazu.

1.    lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (platnost 3 měsíce)
2.    doklad o odborné způsobilosti (platnost 1 rok)
3.    žádost o vydání zbrojního průkazu

Vydání nového zbrojního průkazu

Tedy prodloužení platnosti stávajícího zbrojního průkazu. O prodloužení platnosti je nutné žádat minimálně 2 měsíce (a maximálně 6 měsíců) před koncem platnosti stávajícího zbrojního průkazu. Není již však nutné dokládat odbornou způsobilost, stačí současný zbrojní průkaz a 1 pasová fotografie.

Lékařská prohlídka
Lékařská prohlídka na zbrojní průkaz slouží jako podklad k vydání posudku o zdravotní způsobilosti k držení a nošení střelně zbraně a střeliva (Zákon č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu; § 20). Podrobněji vše upravuje Vyhláška č. 493/2002 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice. V příloze číslo 1 této vyhlášky jsou uvedeny choroby a stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost.
Posuzující lékař má též možnost, pokud tak uzná za vhodné, k posouzení zdravotní způsobilost požadovat psychologické nebo jiná odborná vyšetření (§ 1, odstavec 2). A teprve až s přihlédnutím k jejich výsledkům následně vydat posudek (způsobilý/ nezpůsobilý/ způsobilý s podmínkou).
Platnost zbrojního průkazu je obecně 10 let (u skupiny D jen 5 let), lze jej však vydat i na kratší dobu platnosti, pokud to vyžaduje zdravotní stav.

Co s sebou na prohlídku?
K prohlídce na řidičský průkaz se objednejte v dostatečném předstihu. V den vyšetření s sebou přineste posudek o zdravotní způsobilosti, moč, občanský průkaz a případně brýle nebo sluchadlo. V případě, že nejste registrovaný klient, bude potřeba vyplnit čestné prohlášení o zdravotním stavu, nebo sebou přinést výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho praktického lékaře. V prohlášení je potřebné uvést onemocnění, kterými trpíte a užívané léky.

Jak vyšetření probíhá?
Součástí prohlídky je komplexní vyšetření praktickým lékařem, tedy kromě jiného základní kardiologické a neurologické vyšetření, změření hodnot krevního tlaku, prověření zraku a sluchu. V případě potřeby si posuzující lékař ale může vyžádat další odborná vyšetření (např. oční, neurologie, ortopedie, dopravně psychologické a další). 

Máte dotaz? Nebo se chcete objednat? Napište nám!
Naši pacienti nejvíce oceňují
photo
Antoine Borg
starstarstarstarstar

Vřele doporučuji ATODU jako lékařskou kliniku - personál je přátelský, zdvořilý a vysoce efektivní. Je skvělé, že se můžete spolehnout na skupinu profesionálů, když je nejvíce potřebujete.

photo
Joanna Varró
starstarstarstarstar

Doporučuji

Zpráva
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.